09120298085
Paflex.ir@gmail.com

کاربرد نوار درزگیر در عایق الاستومری

برچسب:کاربرد نوار درزگیر در عایق الاستومری

کاربرد نوار درزگیر در عایق الاستومری

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A/

نوار درزگیر الاستومری از جنس خود عایق می باشد و در محل درزها و شکاف های عایق برای درزگیری عایق استفاده میشود. این نوار باعث استحکام عایق شده و از اتلاف انرژی جلوگیری می کند. دو نوع از این نوار وجود دارد( نخدار مسلح و پشت چسب دار ساده) که در ضخامت های 3 میلیمتری و 5 میلیمتری با عرض 5 سانتی...

جستجو نتیجه ای نداشت.