09120298085
Paflex.ir@gmail.com

عملکرد عایق الاستومری

برچسب:عملکرد عایق الاستومری

عملکرد عایق الاستومری

/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A/

برای انتخاب یک عایق خوب اگر عملکرد عایق الاستومری را بشناسید راحت تر می توانید تصمیم بگیرید. داخل عایق الاستومری محفظه های ریزی وجود دارد که باعث می شود حرارت منتقل نشود. این محفظه ها توسط پولک، الیاف، هسته های ریز مواد و یا سلول بست ایجاد می شوند. این محفظه ها باید به اندازه ای کوچک باشند...

جستجو نتیجه ای نداشت.