09120298085
Paflex.ir@gmail.com

راهنمای کلی برای عایق ها

برچسب:راهنمای کلی برای عایق ها

یک راهنمای کلی برای عایق ها

/%D9%8A%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A-%DA%A9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%A7/

عایق الاستومری یک ترکیب از چند مواد است که با اهداف مشخصی تولید می‌شود که عبارت اند از: - صرفه جویی در مصرف انرژی به وسیله کاهش یا افزایش دما - کنترل کردن دمای محیط به منظور حفاظت و رفاه پرسنل و ساکنین - آسان کردن کنترل دمای یک فرآیند - جلوگیری از جریان پیدا کردن بخار و متراکم شدن آب در...

جستجو نتیجه ای نداشت.