09120298085
Paflex.ir@gmail.com

تفاوت عایق الاستومری و پشم سنگ

برچسب:تفاوت عایق الاستومری و پشم سنگ

عایق الاستومری و پشم سنگ چه تفاوت هایی با هم دارند؟

/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D9%85-%D8%B3%D9%86%DA%AF/

تفاوت اصلی عایق الاستومری و الیافی مثل پشم سنگ در ترکیبات بنیادی آن ها می‌باشد. ساختار عایق الاستومری به این صورت است که سلول های بسته شده ای دارد که هر سلول انفرادی از گاز پر شده است. یک ویژگی برتر عایق الاستومری نسبت به پشم سنگ این است که از انعطاف پذیری زیادی برخوردار است به همین دلیل...

جستجو نتیجه ای نداشت.